Vad ska du tänka på vid en löneförhandling?

Vid en löneförhandling finns det mängder av saker att tänka på. Det främsta du bör rikta in dig på är att lyfta fram din egen kompetens och din egen prestation. Oavsett om det rör sig om en ny anställning eller om det är den årliga lönerevisionen på din arbetsplats så gäller det att ta tillvara tillfället och visa att du är värd en hög lön. Många tror att det inte spelar någon roll vad man säger vid en löneförhandling. Men faktum är att en bra chef ser tillfället som en chans att skapa sig en rättvis bild av medarbetarens eller den blivande anställdes prestation.

Att förbereda sig för lönesamtal

Om du redan är anställd och ska ha ett lönesamtal finns det mycket att tänka på. Förbered dig noggrant. läs experternas tips för hur du kan föreberada dig före ditt lönesamtal. Businessman hands passing money, Euro currency (EUR)Det gäller att tänka igenom hur man har presterat den senaste perioden och gärna ha några bra exempel på sådant man gjort som man är extra stolt över eller som man tycker gick särskilt bra. Det kan också vara klokt att vara självrannsakande och ödmjuk och även kunna lyfta fram något som man inte är riktigt nöjd med. Det visar på att man är en balanserad och nyanserad person.

Chefens perspektiv på löneförhandlingen

En bra chef ska vara öppen för att påverkas av det som medarbetaren eller den blivande anställde säger i löneförhandlingen. En bra chef vill nämligen att den anställde ska få en rättvis lön. Om de anställda inte har rätt lön skapar det lätt osämja och illvilja medarbetare emellan på arbetsplatsen. Det är inte något som är eftersträvansvärt varken för en chef eller någon annan. Kom ihåg att din chef också sitter med en begränsad pott med pengar och att det är en utmanande uppgift för chefen att fördela denna pott på ett bra och rättvist sätt. Det gäller därför att vara tydlig med sina egna önskningar.