När ska du löneförhandla?

När är det läge att löneförhandla? Det givna situationerna är när du har fått ett nytt jobb eller när det genomförs en årlig lönerevision på ditt jobb. Men det finns också andra tillfällen då det kan vara läge att löneförhandla. Om du till exempel har fått helt nya arbetsuppgifter eller ett betydande ökat ansvar på ditt befintliga jobb så bör du undersöka om det finns möjlighet att få löneförhandla. Det är inte rimligt att du ska fortsätta med samma lön om ditt ansvar har ökat avsevärt eller om dina arbetsuppgifter har blivit betydligt mer kvalificerade.

Svårigheter med att löneförhandla

Det är svårt att löneförhandla. Många tycker det är svårt att lyfta fram sig själv och sin egen prestation. Businessmen making handshake while passing moneytycker du att det är svårt att löneförandla kan de här sajterna vara till hjälp. Det finns mycket att tänka på. Det viktigaste är att våga vara tydlig och att förbereda sig väl. Tänk igenom innan vilka insatser du har gjort på sistone som du är extra stolt över och där du tycker att resultatet blev riktigt lyckat. Var också tydlig med dina önskemål. En bra chef kommer att lyssna på dig och använda det du säger för att skapa en så rättvis bild som möjligt av din prestation.

Att löneförhandla vid nyanställning

Den viktigaste löneförhandlingen du gör är förmodligen den när du får en ny anställning. Att få en bra och korrekt ingångslön är avgörande för din framtida lön. Har man hamnat efter från början är det risk att man kommer att släpa efter under lång tid framöver. Ett bra tips är också att byta jobb med jämna mellanrum. Studier har visat att det bästa sättet att höja sin lön är att byta jobb. Det kan också vara en god idé att ta chansen att bli chef om möjligheten erbjuds. Då brukar lönen höjas avsevärt. Om du senare väljer att kliva av uppdraget får du oftast behålla din höga lön.