Löneskillnader mellan yrkesgrupper

När vi ska välja utbildning inför vårt framtida yrke tänker nog många i första hand på att välja ett yrke som man tycker är intressant och som man kan tänka sig att jobba med resten av livet. En faktor som dock också spelar in i vårt val, i större eller mindre utsträckning, är vilken lön vi kan förvänta oss att tjäna inom yrket.

Ett av de yrkena som tjänade mest under 2013 var värdepappersmäklare. Den genomsnittliga lönen inom yrket var 85 600 kronor i månaden. Det är dock inte ett yrke som rekommenderas om man inte är villig att ta risker. Lönespridningen var nämligen mycket stor inom yrket, där den tiondel som tjänade mest pengar hade en lön på nästan 160 000 kronor i månaden, medan den tiondel som tjänade minst, tjänade under 35 000 kronor i månaden. Dessutom måste man vara beredd på att det är hög konkurrens om jobben i branschen.Löneskillnader mellan yrkesgrupper 2

Ett högavlönat yrke där konkurrensen inte är lika hård är flygledare. En flygledare tjänar i genomsnitt 59 200 kronor i månaden. Vill man tjäna mest ska man söka sig till den privata sektorn, där lönen är i genomsnitt 10 000 kronor högre i månaden än i den offentliga sektorn.

Ett yrke inom samma bransch som också är högavlönat är pilot. Även inom det här yrket är lönespridningen stor: den tiondel som tjänar mest tjänar ungefär tre gånger så mycket som den tiondel som tjänar minst, 97 000 kronor i månaden att jämföra med 31 100 kronor i månaden. I genomsnitt tjänar en pilot 56 300 kronor i månaden.

Ett av de yrkena som har lägst lön i Sverige är tapetserare. Genomsnittslönen är 19 900 kronor, och det är en väldigt jämn yrkesgrupp lönemässigt, då den högsta och lägsta lönen för yrket är 24 600 kronor (vilket innebär att 90 procent av alla tapetserare har denna lön eller mindre) respektive 22 000 kronor (vilket innebär att 10 procent har denna lön eller mindre).

Lägst lön i landet har kaféföreståndare, som har en genomsnittlig lön på 16 700 kronor i månaden. Det innebär naturligtvis att det finns de inom denna yrkesgrupp som tjänar mindre än så.

Även om lönen är en viktig faktor vid sitt yrkesval, skulle sannolikt många hålla med om att det är viktigare att man trivs på jobbet.