Lönesituationen för lokalvårdare

Historiskt har städning varit en uppgift som utförts av de som står lägst i samhället – slavar och tjänare. I takt med att slaveriet avskaffats och klyftorna i samhället har minskat, är städning numera något som de flesta (i alla fall i sitt hem) utför själva, med större eller mindre entusiasm. Men på skolor, företag och andra allmänna platser sköts städning, reparationer och annat fortfarande av en yrkesgrupp som kallas lokalvårdare. Tyvärr dras denna yrkesgrupp fortfarande med det stigma som historien har medfört, och lönesituationen är utformad därefter. Medellönen för en lokalvårdare i Sverige idag är 18 500 kronor brutto, och när Skövde kommun gjorde en kartläggning över lönerna i kommunen, och jämförde 70 olika yrkesgrupper, hade lokalvårdare den lägsta medianlönen av samtliga yrken.clean-863691_960_720

Det finns således av förklarliga skäl de som propagerar för att lokalvårdares löner måste förbättras. Detta inte minst eftersom det är ett yrke som är förknippat med stor risk för arbetsskador. När man tittar på sjukfrånvarostatistiken ligger lokalvårdare som yrkesgrupp högt istället för lågt, och belastningsskador är den allra vanligaste orsaken. Det är ett fysiskt arbete som sliter på kroppen, och skador i skuldror, nacke, ländrygg, hand, handled och underarm är de vanligaste. Förutom den fysiska aspekten kan psykosociala faktorer också bidra till muskelspänningar som leder till skador. Det handlar om faktorer som att många städar ensamma, att de har liten möjlighet att bestämma själva över sin situation och att de inte får stöd från överordnade som ökar stressen i vardagen. Dessa är med andra ord inte skador som uppstår plötsligt över en dag, utan som byggs upp under lång tid. I värsta fall blir skadorna kroniska, vilket gör att den drabbade aldrig kan återgå till sitt arbete. Lokalvårdare arbetar således under ofta krävande arbetsförhållanden, samtidigt som de har några av de lägsta lönerna av alla yrkesgrupper i hela Sverige.

Trots att arbetssituationen för lokalvårdare alltså ofta är långt ifrån ideal finns det fortfarande ett behov av lokalvård, och därför söker sig många till yrket. Om du vill vara säker på att du anlitar lokalvårdare som arbetar under bra villkor, kan du vända dig till Rubin, som är en fastighetsförvaltare i Stockholm.