Lärarnas lönesituation

Lärarnas lönesituation har länge varit ett diskussionsämne i både media och politik. Lärare i Sverige har bland de längsta arbetstiderna i världen jämfört med lärare i andra länder, samtidigt som Sverige ligger nära botten jämfört med andra länder när det gäller lärarnas löneutveckling över tid. Under de tio första åren sedan millennieskiftet har lönen för lärare i OECD-länderna i snitt ökat med 22 procent. I Sverige är motsvarande ökning bara 8 procent. Flera studenter som utbildar sig till lärare idag är oroliga över att den låga lönen är ett uttryck för att läraryrkets status har sjunkit i samhället generellt, och att det inte respekteras längre. De noterar att lönen är mycket låg med tanke på den långa utbildning lärare har genomgått och det ansvar de har. En kvinnlig lärare tjänade år 2014 i genomsnitt 29 300 kronor i månaden, och en manlig 28 800 kronor i månaden. Vad som är hönan och ägget i det fallet är dock svårt att avgöra – har statusen sjunkit på grund av låga löner eller är lönerna låga på grund av sjunkande status?female-213731_960_720

I slutänden verkar det dock som att läraryrkets lön kommer att reglera sig själv, tack vare en normal ekonomisk princip som kallas tillgång och efterfrågan. De dåliga villkoren för lärare i Sverige har nämligen gjort att allt färre söker sig till läraryrket, och att allt färre väljer att utbilda sig till lärare. Detta har i sin tur lett till att det råder brist på kompetenta lärare på arbetsmarknaden, vilket har gjort att arbetsgivarna har tvingats höja lönerna för att attrahera de lärare som finns tillgängliga. Under 2013 och 2014 ökade lärarnas löner lika mycket som det tidigare tog sju år för dem att öka.

Om du liksom många lärare lever på en lön som inte är så hög som du kanske skulle önska, kan du se till att få mer över i plånboken varje månad genom att spara in pengar på andra sätt, till exempel genom att handla kläder, böcker, leksaker till barnen och annat begagnat. På Allaannonser.nu kan du enkelt leta efter det du behöver på de flesta annonssidorna online med en enda sökning, vilket gör att du både sparar tid och pengar.