Egenföretagares lön

Det finns många olika anledningar till att man väljer att starta ett eget företag, och kanske lämna en tidigare anställning. Det som kan konstateras utifrån statistik kring egenföretagares inkomster är att de flesta antagligen inte gör det för att tjäna stora pengar, eftersom de flesta egenföretagare tjänar mindre som egenanställd än de gjorde som anställda av en annan arbetsgivare. Dessutom får man som egenföretagare ofta jobba mer för den mindre lönen. Istället är sannolikt friheten en drivkraft för många, friheten som kommer med att vara sin egen chef. Statistiken visar nämligen också att egenföretagare är nöjdare med sin arbetssituation jämfört med anställda.

Att egenanställda tjänar mindre än anställda har flera orsaker. En av dem är att de sociala avgifter som vanligtvis betalas av en arbetsgivare ska betalas av den egenanställde, utöver den inkomstskatt som ska betalas in. Skatterna är för övrigt också högre för egenföretagare än anställda. Från bruttoinkomsten per månad måste man som egenföretagare också dra ifrån de kostnader företaget har, till exempel lokalhyra, försäkringar, kontorsmaterial och annat som behövs för företagets verksamhet. Man måste också tänka på att lägga undan pengar till pensionen för att kompensera för den tjänstepension som uteblir som egenanställd, liksom betald semester. Allt detta sammanlagt gör att man som egenanställd kan räkna med att i nettolön få ut lite mindre än hälften av det man fakturerar varje månad.Egenföretagares lön 11

Olika branscher har olika outtalade regler kring vad som är ett rimligt pris. För frilansjournalister rekommenderar Svenska journalistförbundet att man inte ska acceptera ett arvode som är mindre än 790 kronor i timmen, och att man ska fakturera för minst två timmar för varje uppdrag. I många andra branscher ligger dock de normala timsarvodena på en nivå som är betydligt lägre. Kräver man då ett arvode som är markant högre än det får man vara glad om man får några uppdrag överhuvudtaget. Dessa omständigheter leder således till att egenföretagaren ofta får ut mindre lön än vad en anställd sannolikt skulle få för motsvarande arbete.

Att vara egenanställd kommer ju dock med andra fördelar som kan kompensera inkomstförlusten. Om du är intresserad av en egenanställning och tror att friheten den kommer med kan passa dig, kan du gå in på Frilansfinans.se, och få hjälp och råd med uppstarten.